Jdi na obsah Jdi na menu
 


Didaktika test

6. 10. 2020

První zadání:

 1. Napsat rozdíly mezi deduktivní a analyticko deduktivní metodou. A jejich nach a vorteile
 2. Metode bei gramatickpräsentation + Nachteile und vorteile
 3. Projektunterricht a příklady 3
 4. Jmenovat a charakterizovat Lesestrategien
 5. Jmenovat všechny možnosti Wortschatzpräsentation
 6. übungstypen bei Hörverstehen a u každého jmenovat příklad
 7. konkrete übungen zum Wortschatzfestugung jmenovat 6 příkladů
 8. Pojmy. Didaktik, Interferenz, Interkulturelle Ansaz, patern drill, potentionelle Wortschatz, komunikative Kompetent, gemeinsame europäische Ferefenzrahmen für Sprachen.

 

 

Čtvrté zadání:

 1. Napsat rozdíly mezi deduktivní a analyticko deduktivní metodou. A jejich nach a vorteile
 2. Pojmy: Didaktik, Verstehendegrammatik, Kommunikative Kompetenz, gemeinsame europäische referenzrahmen der Sprache, interferenz, patern drill, potentionele Wortschatz
 3. Projektunterricht a příklady 2 pro krátký čas skupinu A2
 4. Použití her v FSU – min 6 pinktů
 5. Jmenovat alle Möglichkeiten Wortschatzpräsantation
 6. Übungstypen bei Spreche a u každého min 3 příklady
 7. Jmenovat a charakterizovat strategie u Hören
 8. Jmenovat 2 principy Ausspracheschulung a jeden podrobně popsat

 

Druhé zadání:

 1. suprasegmentale, portfolio,didak, induktive methode, Spiel mit der Sprache, Kom. Kompetenz, Sprachmittel
 2. Übungstypologie für Fixation oder Anwendun des Wortschatzes (7 Beispiele)
 3. 2 prinzipien der Ausprache
 4. Spiele  - Warum? 5 Beispile
 5. Projektunterricht - mittelfristig ( 3 Beispile)
 6. Analytisch-deduktive Methode für Erklärung des 4. Falls
 7. Übungstypologie des Sprechens 

 

Páté zadání:

 1. Induktive a deduktive methode – klady a zápory, char.
 2.  Arten diktaten + charakterizovat
 3. Projektunterricht – char v bodech
 4. Kompensationsstratefien bei Sprachfertigkeit Sprechen – min 4
 5. Übungs typ. U Hören a u každé 4 př.
 6. Možnosti presentace Wörtschatz
 7. Welche Eigenstaften sollen didaktisme Spiele?
 8. Jmenovat a charakterizovat Lesenstrategien
 9. Pojmy – gramatik, princip der intergration bei Ausspracheschulung, Interferenz, Sprachportfolio, Spiele durch Sprache, něco (asi Metoda) im weite Sinn,

 

Předcházející:

- GÜM, KM- vyhody a nevyhody (a co se nyní uprednostnuje)
- kom. Kompetenz a 3 Dimensionen
- Plannung vor dem Unterricht
- Lehrwerke (dle ceho vybira ucitel ucebnice?)
- Sprachmittel a Sprachfertigkeiten (Übungsarten a Übungstypologie k tomu)
- casto chce vysvetlit a vyjmenovat zpusoby, jak muzes vysvetlovat zakum slovicka
- jeji oblibeny - Ausspracheschulung
- pak je tam vzdycky cviceni na vysvetleni pojmu (napr. Sugestopedie-to nevim co je, tak si to zjisteme! a Europäischer Referenzrahmen)
 

Třetí verze písemky z didaktiky

1-Videoeinsatz + 3 příklady
2-Fehler, positive a negative psychologische Aspekte der Fehler
3-Testaufgaben
4-Performance + Kompetence Fehler
5-CD Roms, webseiten
6-Autonomes Lernen
7-Sprachmitteln+Sprachfertigkeiten
8-Vysvětlit pojmy, některé jsou stejné, ale my jsme tam měli ještě Close-test, suprasegmentale Erscheinungen
9-Sozialformen
10-přiradit cil, metodu a látku
 

Další verze písemky z didaktiky

 

1) Suggestopaedie - popsat několika větami
2) Sprachmittel, Sprachfertigkeiten - vyjmenovat, seřadit do tabulky
3) Funktionen der Medien im FSU - 4
4) Begriff: potentioneller Wortschatz, Psycholinguistik, Methode im weitem + engerem Sinne, intensives Hoeren
5) Praktická - Ziel, Stoff, Methode - přiřadit
6) Odborný text: názor na chyby dříve a teď, pojem Fehler podle Kleppin - vysvětlit
7) Leistungsmessung - formell und informell
8) Gueterkriterien - Objektivitaet, Variabilitaet, Reliabilitaet
9) Projektunterricht - fáze - 4
10) Unterrichtsphasen - 4
 

Didaktika NJ IV. -  v písemce bylo:

1. praktická: poznat: Methode, Stoff, Ziel
2. Testaufgaben + ke každému 2 příklady
3. Text o Fehler – vyjádřit se
4. vysvětlit: Kompetenzfehler, Performanzfehler,Schreiben als Mittel, Interferenz,
das induktive Verfahren
5. Sprachmittel + Sprachfertigkeiten – vyjmenovat, doplnit tabulku,
6. Imitierendes Sprechen
7. 3 Webseiten + 3 CD-Roms
8. Videokassetten + bei jeder Phase 3 Übungen
9. Sozialformen + bei jeder Phase 2 Übungen
10. Autonomes Lernen
 

 

Didaktika NJ III. co bylo v písemce - Verze A: Nejedná se o přesné zadání, spíš o to, co si pamatuji, že tam bylo.

 • bylo 6 otázek, poslední praktická
 1. Landeskunde - doplnit tabulku, která je v zápiscích hned na začátku - Kognitiver Ansatz,  Kommunikativer Ansatz, Interkulltureler Ansatz - jaké to má Ziele a Inhalte
 2. Byly tam také ty články, které jsme dělali v seminářích: Co je to interkulturelle Dimension?
 3. Vysvětli pojmy Hermeneutik a Rezeptionsästhetik. Proč jsou pro Literaturdidaktik důležité?
 4. Literarische Gattungen (Textformen) - jaké jsou druhy a ke každému uvést tři příklady
 5. Spiel - charakterizovat, co to je, popsat didaktische Begründungen
 6. praktická otázka - šlo o didaktisch-methodische Schritte v Literaturdidaktik - každý dostal papír z pohádkou, která byla didakticky zpracovaná. V otázce byly uvedeny 4 fáze práce s textem, ke kterým se měly přiřadit jednotlivé didaktické kroky uvedené u pohádky. Jedna fáze tam chyběla ( v tomto případě ta první (tedy, alespoň podle mě)), úkolem bylo přijít na to, která chybí a vymyslet si ji.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář